Valsimulator

Det här är en valsimulator där du kan ändra på ett stort antal parametrar. I verkligheten är det bara totalt antal mandat och antal valkretsar som kommuner och landsting får besluta om själva. Resterande parametrar finns angivna i lag.

De ändringar du gjort markeras så här:

Ändrad parameter

När du gjort dina förändringar, tryck på beräkna-knappen längst ner till höger, eller på enter-tangenten på ditt tangentbord. Du kan dela med dig av dina beräkningar genom att skicka länken som finns längst ner på den här sidan. Det går också bra att kopiera tabeller som inte innehåller inmatningsfält till t.ex. excel och har något blivit fel kan du alltid använda backa-knappen i din webbläsare.

Opinionsundersökningar

Valsimulatorn kan användas för att se hur mandatfördelningen skulle se ut om den senaste opinionsundersökningen blev valresultat.

  1. Klicka på en länk nedan för att förbereda valsimulatorn för inmatning.
  2. Mata därefter in dina procentsiffror, men multiplicera dem med till exempelvis 10, så att siffrorna inte innehåller decimaler.
  3. Tryck på beräkna-knappen och scrolla sedan ner till "3. Slutligt resultat".

Riksdagsval baserat på opinionsundersökning

Sidan laddas...

1. Utgå ifrån ett befintligt val

Röstetal och regelverk från valet till riksdagen 2018 har redan laddats in, men du kan välja ett annat val att utgå från nedan.

Om du väljer att utgå från ett annat val, så kommer de röstetal och det regelverk som användes vid det aktuella valet att laddas in. Eventuella ändringar som du gjort i simulatorn kommer då att raderas. Tryck på "Börja om" om du vill rensa bort dina ändringar och ladda in det aktuella valet på nytt.

Använd ett annat regelverk

Här finns ett antal "regelpaket". T.ex. kan du ladda in ett valresultat från 2010 och se vad som händer om istället regelverket från 2018 skulle användas. De parametrar som uppdaterats med ett nytt regelverk markeras så här:

Nytt regelverk

Tänk på att om du laddar in ett nytt regelverk så rensas eventuella ändringar som du gjort.

2. Beräkning

Valkretsar, röstberättigade och valkretsmandat

Här kan du byta namn på valkretsar, lägga till nya valkretsar, markera vilka valkretsar som ska vara med i beräkningarna och ändra antal röstberättigade. Däremot kan du inte ändra antal fasta mandat - de räknas ut maskinellt utifrån antal röstberättigade. Om du manuellt vill ange antalet mandat utan att behöva ange antal röstberättigade - fyll i antalet mandat direkt i kolumnen för röstberättigade. Men tänk då på att summan ska bli totalt antal fasta mandat.

Tillämpat regelverk

Partier

Här kan du byta namn på partier och lägga till partier. Du kan också markera vilka partier som ska vara med i beräkningarna. De partier som laddas in är de som fått mer än 1%.

Röster och spärrar

Här visas alla röster som medverkar i beräkningarna och du kan ändra antalet röster.

I tabellen visas vilka värden som är över valområdes- eller valkretsspärr.

Tillämpat regelverk

Fasta mandat

Här beräknas de fasta mandaten, valkrets per valkrets.

Tillämpat regelverk

Totalfördelning

Om valområdet är indelat i valkretsar måste det räknas ut en totalfördelning för hela valområdet, som om hela valområdet var en valkrets.

Först räknas eventuella mandat som partier som endast klarat valkretsspärr bort.

Om det finns någon differens som är negativ så måste nya beräkningar göras.

Återföring

Utjämningsmandat

Ett parti får utjämningsmandat i den valkrets där partiets jämförelsetal är störst efter fördelningen av de fasta mandaten.

Tillämpat regelverk

Lottning

I valsimulatorn används en metod kallad "primärlottning". Det är ett sätt att förenkla simuleringen. Istället för att du manuellt måste dra lott vid varje lottningssituation, så lottas bara en gång. Om en lottningssituation skulle uppstå så väljer systemet automatiskt vilket alternativ som ska väljas, beroende på vilket slumpvärde primärlotten har.

När simulatorn laddas sätts primärlotten till 1, men det går bra att ange ett annat slumpvärde för att få andra lottningsresultat.

3. Slutligt resultat

Summa mandat

Här visas det slutliga resultatet.

Fellogg

Händelselogg

Här visas varje enskilt beräkningssteg.

4. Dela med dig

Om du vill dela med dig av dina beräkningar så kan du kopiera länken nedan och skicka den t.ex. i ett mail:

Länk till denna beräkning